Färgkulören

Innovativa arkitektoniska lösningar

Färgkulören

Färgkulören

Betongfärgen är en företagsskyddad blandning av färgföreningar och lösningsmedel som tränger djupt in i  betongen, skiktbeläggningar,  självutjämnande ytor, cementbaserade produkter och fäster beständigt. Betongfärg producerar levande, genomskinliga färger och kan användas tillsammans med Stone Surt Färgämne, Hardstone Färg Härdare och Micro-toppning. Den förbättrar och skapar unika nyanser vilka inte kan erhållas med andra metoder då variationer och färger, som inte är homogena, erhålls, eftersom penetration och färgningsförmåga kommer att variera från yta till yta beroende på porositet, ålder, smidighet, renhet och golvets allmäntillstånd. Prova alltid ytans absorption och färgstyrka före den egentliga användningen för att försäkra er om att ni är nöjd med färgen. Betongfärgkulörer: Röd, Blå, Gul, Orange, Grön, Brun, Svart. Andra färger kan erhållas på  beställning. Ni kan också öka färgvalet genom att själv blanda och matcha färgerna.

Innovativa arkitektoniska lösningar