Surt färgämne

Innovativa arkitektoniska lösningar

Dekorativa Betong1
Surt färgämne

Surt färgämne, betongbets, betsad betong

Betonggolv behandlat med surt färgämne gör det möjligt att få visuella effekter som liknar olika marmorstrukturer och naturliga stenar. Detta gäller moderna våningar, utställningsrum, butiker, utställningar, kontor och mycket mer.

Tekniskt sett appliceras en förening bildad av metallsalter med tillförda syror av olika slag på betongfundament. Micro-toppning, självutjämnande material etc., utvecklar med denna förening en kemisk reaktion som ger färgade saltkristaller vilka fyller mikrohålen i betongfundamentet och färgar ytan permanent.

De erbjuds i 10 standardfärger och det är möjligt att skapa ett stort antal färgnyanser. Syrorna kan utveckla olika färger om de används på olika typer av betong. Det är därför lämpligt att genomföra ett färgprov innan ni utför arbetet.

BETONGFÄRGÄMNE kan användas även på präglad betong, betongskiktbeläggning och stencilerad betong för att förbättra ytan och ge olika färgnyanseer.

Innovativa arkitektoniska lösningar